Novinky

16.02.2018 12:39

Rybářský zpravodaj

V sekci ČRS legislativa nově najdete odkaz na Rybářský zpravodaj. Jedná se o nový komunikační kanál překypující spoustou užitečných informací.

—————

07.02.2018 06:51

Výroční členská schůze

     Nezapomeňte!

 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žehuň, IČ: 47528630, Žehuň 136, 289 05 Žehuň, Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 3. 3. 2018 od 14:00 hodin v sále Dobšického šenku v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň je nutná z důvodu volby nového výboru organizace a volby členů dozorčí komise, informovanosti o dění v MO, brigádách, atd. 

Těšíme se na Vaši účast.

               

 Ing. Ondřej Jedlička, hospodář MO Žehuň 

 

—————

04.02.2018 16:36

Volby do Výboru a Dozorčí komise 2018

Usnesením výborové schůze MO ČRS v Žehuni, ze dne 02.02. 2018 bylo stanoveno, že Výbor MO ČRS Žehuň bude pracovat v 7 členech, což je v souladu se Stanovami ČRS a Jednacím řádem ČRS.

Dozorčí komise (DK) bude tříčlenná.

Pro příští 4-leté volební období (2018 - 2022) Výbor MO navrhuje Členské schůzi MO ČRS v Žehuni kandidátky pro volební Výroční schůzi, která se uskuteční 03.03. 2018 v této podobě:

 

   Výbor MO:                                                        Dozorčí komise MO:

Ing. Ondřej Jedlička                                           Mgr. Oldřich Novotný

Ing. František Malý                                            Jaroslav Selichar

Mgr. Václav Wasserbauer                                   Pavel Bořek

Jan Psota

Pavel Šamša

Ladislav Šamša

Josef Vaníček (čestný člen)

 

Pokud máte návrhy na jiné (resp. další) kandidáty na členy Výboru či DK, žádáme vás o jejich předložení do 25.02. 2018, navrhovaní kandidáti se osobně dostaví na jednání Výborové schůze dne 2.3.2018 v 17:30 v Dobšicích a Výbor MO seznámí se svoji představou o práci ve prospěch Výboru MO, DK MO a celé MO ČRS Žehuni.

Po posouzení a schválení navrhovaných kandidátů budou předložené kandidátky přepracovány, změněny a VČS předloženy v nové podobě.

Ale stále v počtech 7 členů Výboru a 3 členové DK.

Volby jednotlivých funkcí ve Výboru MO (předseda, místopředseda, jednatel, hospodář, zástupce hospodáře, pokladník) a v DK MO (předseda, členové) proběhnou až po jejich zvolení Výroční členskou schůzí, na první společné Výborové schůzi a schůzi DK MO ČRS v Žehuni, která proběhne do 10 dnů od VČS.

Volby budou vždy provedeny veřejnou volbou (aklamací).

 

Případné připomínky k volbám či kandidátce posílejte do 25.2.2018, budou projednány na schůzi Výboru dne 2.3.2018.

 

Výbor MO ČRS Žehuň

 

—————

04.02.2018 11:26

Brigády 2018

V sekci Brigády najdete aktuální termíny brigád pro letošní rok...

—————

26.01.2018 07:07

Informace k sumarizaci úlovkových lístků za rok 2017 aneb na co si dát příště pozor

Při vyplňování úlovkových lístků:

  1. Mnoho z Vás stále nepíše docházky ačkoli se jedná o povinnost vyplývající z rybářského řádu. Vystavujete se riziku odebrání povolenky rybářskou stráží.
  2. Často zcela chybí váha ulovených ryb.
  3. V závěrečném součtu mnohdy chybí součet docházek.
  4. 90% lístků má chybně vyplněný závěrečný součet zde klikněte na odkaz jak na to.

Konečná sumarizace všech vydaných povolenek zabere mnoho hodin práce, díky laxnosti a lehkomyslnosti některých je to o to těžší. Uvědomte si prosím, že na základě výsledků hospodaření se rozhoduje o nasazení dalších ryb atd., nenuťte nás přistoupit k sankcím.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří si povinnosti vzorně plní a dělají naší organizaci dobrou vizitku.

 

Petrův zdar

Mgr. Václav Wasserbauer

—————

09.08.2017 22:24

Upozornění na přístup k revíru - vjezd motorovými vozidly na soukromé pozemky

Rád bych upozornil naše členy, že v žádném případě není dovoleno svými vozidly zajíždět na soukromé pozemky, pole, louky, atd. Tento prohřešek bude při přistižení řešen členy RS, domluvou, případně jinými kroky, v nejhorším případě za asistence majitele pozemku a PČR.

Toto se týká hlavně přístupu k Libněveskému rameni, kde bylo v posledních pár dnech, od zahájení lovu ryb na tomto úseku našeho revíru zaznamenáno několik případů, kdy rybáři byli schopni po soukromém pozemku - poli, dojet téměr až k místu, kde prováděli lov ryb.


 

—————

05.04.2016 23:45

Projekt "NAVRÁCENÍ VYMIZELÉHO MNÍKA JEDNOVOUSÉHO DO LABE A CIDLINY"

Podpořte projekt našich kolegů rybářů z Kolína, svou podporu tohoto projektu "NAVRÁCENÍ VYMIZELÉHO MNÍKA JEDNOVOUSÉHO DO LABE A CIDLINY" můžete vyjádřit svým hlasem zde:

rybarikolin.cz/clanky/aktuality/prosime-hlasujte--a-sdilejte-pro-projekt----navraceni-vymizeleho-mnika-jednovouseho-do-labe-a-cidliny---.html 

 

 

—————